תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר, מדיניות ביטולים ומדיניות פרטיות

ברוכות הבאות לאתר!

תקנון השימוש באתר נכתב בלשון נקבה אך האמור בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

כללי
1.אתר "תמר איל, הסרת מכשולים מנטליים להרזיה", שכתובתו באינטרנט http://www.tamareyal.co.il (להלן "האתר") הוא אתר המשמש לצריכת שירותים שמספקת תמר איל בפלטפורמה אינטרנטית וכאתר ייצוגי עבור 'תמר איל, הסרת מכשולים מנטליים להרזיה'. את מוזמנת לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן.

2. גלישה באתר ו/או רכישת המוצרים/שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכימה לתנאי מתנאיו הנך מתבקשת לא לעשות כל שימוש באתר. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. השירותים באמצעות האתר, כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

קניין רוחני
3. האתר וכל המידע הכלול בו לרבות עיצוב האתר, קבצי מדיה, גרפיקה, סרטונים, תמונות, קבצי שמע, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר ומהווים קניין רוחני בלעדי של תמר איל ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מתמר איל. אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, או לחקות סרטונים, גרפיקה, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר ללא קבלת אישור כתוב מראש.

תוכן האתר
4. אנו שואפים לספק לכן את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו, בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. לכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכן בכל עת.

5. האתר לא יישא בכל אחריות לתוכנם של קישורים ("לינקים") אל האתר המפנים אליו מאתרי אינטרנט אחרים ותוכנם של הלינקים לאתרי אינטרנט אחרים המופנים ממנו, למידע המתפרסם בהם, או לכל פרט אחר הקשור עמם. הביקור בהם נעשה על דעתכן האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדית של המשתמשת באתר.

ביטול עסקה
6. בכפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010, לגבי מוצר אשר סופק למשתמשת במלואו, כלומר, המשתמשת קיבלה גישה לכל תכניו, לא תהא המשתמשת זכאית לביטול העסקה והחזר כספי בגינו.

7א. לגבי מוצרים דיגיטליים אשר מוצעת עבורם אפשרות לביטול בתוך זמן נקוב, תהיה למשתמשת זכות לביטול העיסקה ולהחזר כספי מלא, ובלבד שהביטול נעשה בהתאם למפורט בעמוד המידע לגבי אותו מוצר באתר זה. על הודעת הביטול להישלח לכתובת המייל tamareyal.w.l@gmail.com בתוך פרק הזמן המפורט בעמוד האמור לעיל. למען הסר ספק, לאחר קבלת גישה לתוכן של "יחידה 5" בתכנית כלשהי מהתכניות המוצעות באתר, לא תהא המשתמשת זכאית לביטול העסקה ולהחזר כספי בגינו. הרוכשת מתחייבת כי בכפוף לקבלת החזר התשלום כאמור, לא תהיה לה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או מי מטעמו.

7ב. לגבי סדנאות פרונטליות, ביטול עסקה יתאפשר עד 5 ימי עסקים לפני מועד פתיחת הסדנה. במקרה זה יתקבל החזר מלא בקיזוז דמי ביטול בגובה 5% מהמחיר ששולם עבור השירות, בכפוף לחוק הגנת הצרכן.
במהלך 5 ימי עסקים לפני מועד פתיחת הסדנה ו/או במהלכה – לא יתקבל כל החזר, גם בעבור עסקה אשר בוצעה בטווח ימים אלו, בכפוף לחוק הגנת הצרכן.
במקרה שנבצר מנרשמת להגיע לסדנה, היא תוכל לבחור באפשרות של דחיית הסדנה על בסיס מקום פנוי למועד אחר. מימוש אפשרות זו מותנה במסירת הודעה עד יממה לפני תחילת הסדנה.

ניהול משתמשים ומבקרים באתר
8. רק משתמשות בנות 18 ומעלה רשאיות לעשות שימוש באתר. גלישה באתר ו/או רכישת המוצרים המוצעים למכירה בו מהווה הודעה מצדך כי גילך הוא 18 ומעלה.
האתר יהא רשאי למנוע מהמשתמש את השימוש בו, על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, וזאת בין היתר בכל אחד מהמקרים הבאים:
א. אם מסר במכוון פרטים שגויים.
ב. אם עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או  לעודד ביצועו של מעשה שכזה, או אם ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע באתר או בצדדים שלישיים כלשהם.
ג. אם הפר את תנאי הסכם זה או כל הסכם אחר עם האתר ו/או מי מטעמו ו/או אם נמנע מלשלם, שלא כדין, עבור מוצרים ו/או השירותים שרכש באתר.
ד. אם ביצע אחת מהפעולות המפורטות להלן, שהמשתמש מתחייב בזה שלא לבצע:
1. התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של האתר ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של מידע עובדתי אודות המשתמש;
2. הפצת "דואר זבל" (spam) לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר;
3. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת של האתר ו/או המשתמשים בו;
4. קטיעה של הפעילות התקינה של האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר);
5. שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא;

9. הנהלת האתר תעשה כל שביכולתה להגן על פרטי המשתמשות הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשות, משתמשות וחברות באתר לא תהיה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי הנהלת וצוות האתר.

אחריות
10. תמר איל אינה פסיכותרפיסטית או בעלת רשיון במקצוע רפואי. תמר איל אינה מבטיחה או מתיימרת לטפל, לאבחן או לרפא מצב רפואי כלשהו. פני לקבל ייעוץ רפואי בהתאם לצורך.
אין התחייבות לירידה במשקל. המוצרים הנמכרים באתר והסדנאות הפרונטליות נועדו לסייע למשתמשות להיפטר מהשתוקקויות מזון ומכשולים מנטליים להרזיה. כל ירידה במשקל הינה תוצר לוואי של שימוש במוצרים/שירותים.

11. EFT – טאפינג עדיין נחשבת שיטה נסיונית באופייה ולמרות שהיא צוברת תימוכין מדעיים היא עדיין אינה זוכה בהכרה רחבה כטכניקה מדעית מתוקפת פורמלית. כל התכניות וההדרכות נועדו לקדם מודעות ליתרונות שבלימוד ושימוש ב-EFT אך על הציבור הרחב לקחת אחריות מלאה על השימוש שהוא עושה בה. החומרים הללו נועדו לידע הכללי שלך ואינם מהווים תחליף לטיפול רפואי מסורתי, ייעוץ, תרפיה או חוות דעת מגורם רפואי מוסמך. לא EFT ולא המידע הכלול פה מיועדים לשמש לצורך אבחון, טיפול, ריפוי או מניעה של מחלה או הפרעה כלשהי. באם תחוו תסמינים יוצאי דופן כלשהם במהלך השימוש בטכניקה, עליכם לפנות לרופא. למרות שהנסיון המצטבר ומחקרים שונים מראים כי אנשים רבים רואים תועלת משימוש ב-EFT לעניין השתוקקויות מזון, ירידה במשקל, חרדה ודכאון, התגובות לטכניקה הן אינדיוידואליות. היעדר תוצאה או התקדמות עשויה להצביע על צורך בעזרה מקצועית.

12. אם יש לך חשש כלשהו לגבי מצבך הבריאותי או המנטלי, מומלץ כי תפני לקבל ייעוץ או טיפול מגורם רפואי מוסמך ומורשה. לפני ביצוע שינויי תזונה כלשהם או הפסקה או הפחתה של תרופות מרשם, מומלץ להתייעץ עם רופא או גורם רפואי או טיפולי מוסמך.

מדיניות הפרטיות
13. בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עלייך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשם ובכתובת, מוצרים ושירותים שרכשת וכיו"ב. זהו המידע שאת מוסרת ביודעין. למשל, בעת הרשמה לשירותים באתר. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטייך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. למשל, העמודים בהם צפית, כתובת האינטרנט (IP) ממנה פנית ועוד.

14. ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר או בעת רכישת מוצרים בו, נבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

15. השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:
א. לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר.
ב. לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
ג. לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
ד. לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר – לרבות פרסום מידע ותכנים.

16. תמר איל מעוניינת לשלוח אלייך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכלי לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

17. לא נעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים או את המידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:
א. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין תמר איל, שתחייב חשיפת פרטיך;
ב. אם תבצעי באתר פעולות שבניגוד לדין;
ג. אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטייך או המידע אודותייך לצד שלישי;

18. אתר זה משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותייך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודעת כיצד לעשות זאת, בדקי בקובץ העזרה של הדפדפן בו את משתמשת.

19. האתר מיישם מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. מערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אך אינם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, האתר לא מתחייב ששירותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

איזור שיפוט
20. בעת שאת עושה שימוש באתר ובמקרה בו התגלעה כל מחולקת את מסכימה כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדית של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז תל אביב.